Ortopedické pomôcky Žilina

Kvalitné a cenovo dostupné ortopedické pomôcky v Žiline

Ortopedické pomôcky v Žiline

Spoločnosť PRO-TECH SK, s.r.o. predstavuje neštátne zdravotnícke zariadenie so sídlom v Žiline, pôsobiace v odbore výdaja ortopedicko-protetických zdravot-níckych pomôcok. Disponujeme odborne zaškolenými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v zdravotníctve. Všetky špeciálne, ako aj štandardné pomôcky zhotovujeme prostredníctvom využitia najnovších technológií a vysoko kvalitných materiálov.

Protetika Žilina - ponúkame:

Kvalitné ortopedické pomôcky v Žiline

 

Objednajte si